روز مبادا

واسه روز مبادا میذارمت رو چشمام
اگه یه روز اومدی ببینی بی تو تنهام

واسه روز مبادا عکست هنوز رو طقچه اس
دادن یادگاریت یادآور ترانه اس

واسه روز مبادا میخونم ترانه هامو
اگه دلت پر کشید بخون تو نامه هامو

امروز روز مبادا است برای دیدن تو
بهانه ها پر شده واس رسیدن تو

امروز روز مبادا است واس خاطره هامون
تا دیر نشده برگرد برای لحظه هامون

نذار که این دقایق تو حسرتت بمونن
بیا تا کوچه ها باز از عشق تو بخونن

https://www.academytaraneh.com/9187کپی شد!
695
۵