جز تو

قدم زدن تو این هوای سرد منو دور میکنه از تو
نه انگار کار من نیست تحمل کردن کسی جز تو
تو قهرت سخته ، میگی میرم خستم
از وقتی رفتی درهارو رو خودم بستم
انقدر اینجا میشینم تا یه روزی برگردی پیشم
باشه ، تو برگرد همونی که میخوای میشم
میشم همونی که میگفتی باشه تو رویام
باشه تو دنیام و دستاش تو دستام
این حرفارو زیاد میگفتی ، یادته ؟
جانماز زیاد برام میشستی یادته ؟
اون روزا بدون تو بد تموم شد
سهم من غمو ، سهم تو اون شد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: