منتظرم همیشه

سلام سردت امروز ، آتش زده به جونم
غم به دلم نشسته ، نمی تونم بمونــــــــم
***
تو اون روزای بی غم ، چه وعده هایی دادیم
منتظرم همیشه،به لحظه هایی شادیــــــــــــم
***
شنیدی حرفِ مردم ، نفس عشقت همینـــــه
دلم غریبه مونده ، با درد و غم عجینـــــــه
***
برو باشه عزیزم ، تو هم خدایی داری
دردِ دلت نگفتی ، قصدِ جدایـــــــی داری
***
دلم آتش گرفته ، از اون بهتِ کلامـــــــــــت
زخمی به قلبِ من زد ، یه تیری از پیامــــت
***
سرت سنگینه امّا ، چه حرفی رو شنیدی
دلم همیشه پاکه ، صدق و وفاش ندیـدی
***
تو موندی و حسودان ، برات نقشه کشیدن
با تهمت های بی جا ، دلِ تو را بریــــــــــدن
***
رویِ دلم حساب کن ، نشسته در کنـــــارت
مثلِ یه شمعِ کم جون ، روشن کرده مزارت
***
دو رمزِ دام پنهان ، از گوشِ کرشنیـــــــــدم
اثر نکرده در دل ، از طعمه هاش پریـــــــدم
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۴/۰۹/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9173کپی شد!
860
۷