خونه

خونه

تو فکرم ، فکر یک خونه یه خونه هر کجا باشه
برای من برای تو که دنیامون تو اون جاشه
یه خونه شکل رویایی که تو توی سرت داری
تو اون دلخوش به اینی که منو دورو برت داری
تو اون خونه کنار هم یه دنیا آرزو میشیم
شبها از آرزوهامون واسه هم قصه ها میگیم
تو این مدت فقط خواستم برامون جایی پیداشه
اگه روزی نبودم من یه سقفی روسرت باشه
تو فکرم فکر یک خونه یه خونه روبه آسایش
یه خونه با هر اندازه واسه یک لحظه آرامش
تو این شهر عاقبت جایی برای ما یه خونه هست
یه خونه آخر پستو ته یک کوچه ی بن بست
تو اون خونه کنار تو بازم شرمی توچشمامه
همش تو فکر رویاتم همین شرمه که همرامه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9170کپی شد!
769
۱۰