بختک

رو دنیامون مثه بختک یکی چن وقته افتاده
همین که دارمت شاید برام معجزه رخ داده.
همون رازه پسه چشمات که دامن زد به بدبینیم
بهم داره میفهمونه بسه حضوره تزئینیم
منو یه ذهن آشفته منو یه نبض بی حرکت
یه سایه پرسه زد با تو به این احساس شک لعنت
تو و سکوت و خونسردی
تو و تبسمی مبهم توهم یا حقیقت بود یه سایه بین ماس هر دم
برای من توو این دنیا یه تصویر بی نظیر بوده
ما با همدیگه ایستادیم رو اون کوهه مه آلوده
به عمق خاطرات بازم منو دوباره برگردون بهم حق بده که گاهی
به هر چیزی میشم مظنون
توو گوشت بعضیا میگن جنون دارم خطرناکم
اگه دوست داشتنت جرمه بدون آلوده ی پاکم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

640
۶