جای تو روی چشامه

جای تو رو چشامه

ای که بی تو تک وتنهام
توی این شهر غریبه
رفتی و اینجا می‏میرم
دستام از تو بی نصیبه
دوری از چشای نازت
نمی زاره من بخوابم
هنوزم از این می‏سوزم
که دیگه نمی دی جوابم
مگه من با تو چه کردم؟
که همش تنهام می‏زاری
برای ندیدن من
میگی که بهونه داری
ای که تنها بی تو اینجا
هیچکسی همنفسم نیست
جز تویی که مهربونی
اینجا هیچکسی کسم نیست
هنوز از یادم نرفتی
عشق تو هنوز باهامه
تو عزیز بودی وهستی
جای تو روی چشامه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9169کپی شد!
896
۹