گاهی به من فرصت بده

گاهی به من فرصت بده
تا پیش تو آروم بشم
دستای خستمو بگیر
با تــــو پر از آرامشم
گاهی به مــن فرصت بده
بزار کنار تـو باشم
واســــه دوباره دیدنت
چشمای منتظر بشم
یه عمره همراه منی
مثــل نفس هام می مونی
عاشق با تـــــو بودنم
می دونم و نمی دونی
گاهی به من فرصت بده
حرفامو از چشام بخون
به پای این همه سکــوت
به پای موندنم بمون
گاهی به من فرصت بده
تا پیش تو آروم بشم
منی که بی وجود تــــو
حتی نفس نمی کشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: