خداحافظی

خداحافظی میکنم از تو و از این خونه سرد بزارم برم

دیگه خسته ام از همه چی گلم من از دست این زندگی دلخورم

خداحافظی میکنم از تو که به من زندگی و پناهم دادی

چشات از محبت برام کم نزاشت تو مث یه کوه پشت من وایسادی

خداحافظی کن تو هم با چشام تویی که ندیدی کنارت منم

تو بااون همه مهر در حق دلم چه جور دلت اومد که من بشکنم

بهم حق بده سخته باور کنم تو ازآسمون به زمین اومدی

که تغییر کرده حرفای تو که حاضر شدی تو منو پس زدی

بهم حق بده سخته دل بکنم از عشقی که فکرش رو تغییر بده

من از طرز رفتار تو فهمیدم که جام توی این زندگی پر شده

منو تو به این راه کشوندی و من از این راهی که اومدم گم شدم

نشونم بده راه برگشتمو از اونی که بودم چقد کم شدم

تو باعث شدی که من عاشق بشم تو باعث شدی که واست بشکنم

حالا این منم بعد حرفای تو دارم حرف رفتن واست میزنم

خداحافظی میکنم از تو و عشق تو که خاک بلا رو ریخت رو سرم

باید از همین راهی که اومدم با دستای خالی ازت بگذرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: