شاکی

ای خدا وقتیکه از تو شاکیم
با همه دنیا بَدَم نا ر ا ضیم

توی قلبم انگاری تیغ می کشن
بچه ها غصه دارن جیغ می کشن

از تو من به کی شکایت ببرم ؟
از کجا باید عدالت بخر م ؟

لیلتُه الرغائبو چیکار کنم ؟
باورای غائبو چیکار کنم؟

شبِ آرزو رو بی خیال می شم
شوکه از زلزله توو نپال می شم

کار ما همش دعا و زاریه
زبونم لال آخه این چه کاریه ؟

این همه دعا و ناله واسه چی؟
اون همه پرو ژ ه آخه مالِ کی ؟

راستشو بگم حروم نمی خورم
اما از حسِ بد و کینه پُرم .

دعای من همیشه بعد از نماز
خدایا سلامتی جسمی و روحی تموم بچه ها و جوونهای دنیا رو ازت می خوام.
دعایی که قاعدتا هیچوقت عملی نشده ، نمیشه و نخواهد شد .
به قول آقای علی یاری نا امیدی ممنوع .

از این نویسنده بیشتر بخوانید: