عکس سلفی

دیگه آخرین دفعس می دونم
پشت یه میزیمو روبروی هم
بعد از این اگرچه سخته باید
گم بشیم تو عمق آرزوی هم

دیگه آخرین دفعست و تقدیر
پای من میذاره کوتاهیشو
حتی من اسیر بن بست بشم
تو به سمت دلخوشی راهی شو

***لاک آبی روی ناخنت بکش
بذار آسمون من صاف بشه
بذار حس کنم هنوز مال همیم
بازم این مرد خیالباف بشه

بذار قبل و بعده تو یادم بره
میخوام امشب همه تاریخم شه
خیره میشم روی قاب صورتت
که رو دیوار دلم محکم شه***

انقده به ساعتت نگاه نکن
آخرین دفعس بذار دیر بشه
آخه بعد از این قراره یه نفر
پای خاطراتمون پیربشه

روسریتو وا کن از سرت بذار
ماه بی ابر تماشایی شه
آخرین جشن دوتایی باهم
با یه عکس سلفی رویایی شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: