طوفان خوشبختی

توو این طوفان خوشبختی / با چشمات زندگی کردم / تو خورشید منی و من / فقط دوره تو می گردم

شبیه ساحل و دریا / چشام هم مرزه چشماته / مثه موجه روی ساحل / دستای من توو دستاته

زیره چتره حضوره تو / من از هر دردی تبعیدم / واسه تمدید این شادی / دارم نذرامو پس میدم

تا وقتی که نگاه تو / توو فنجون چشام جاشه / دلم محکومه به اینکه / همش توو فکر تو باشه

پارت دوم :

تا وقتی پیش تو باشم / تمومه غصه ها خوابه / پیش دریای قلب تو / دلم مثله یه مردابه

تو که نزدیک من باشی / چشام هم صحبته ماهه / برای لمس آغوشت / چقد این جاده کوتاهه

مثه کوهی دلم قرصه / به چشمات که یه فانوسه / به بارونم حسودیم شد /آخه لبهاتو می بوسه

جهانه من کناره تو / شده امن و پر از شادی / نمی خوام حبسه من باشی / توو آغوشه من آزادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: