می ترسم

میترسم بری از پیشم
بسوزونی منو از ریشم
میترسم میترسم میترسم
میترسم دل بکنی از من
بری پیشم نمونی بازم
میترسم میترسم میترسم
آخه چرا باید بشی عزیز دل من
چرا باید از دنیا تو بشی سهم من
چرا هر شب استرس داشته باشم
که یه وقت بری و بر نگردی پیشم
یه حسی دارم این روزا یه چیزی مثل بدحالی
کنارت هستم اما و باز کنارت جای من خالی
هنوزم دارم می بوسم عکساتو
هنوزم تو گوشمه اون حرفاتو
اون حرفایی که فقط داشت یه معنی
یه دوست دارمه بی معنی
اگه دوستم داشتی نمی رفتی
منو با خاطراتت تنها نمیذاشتی…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: