تب تنهایی

هنوزم رد پای غم
میون غربت چشمات
خیال خام دنیا و
تب تنهایی دستات
کویره جایی که اشکات
میریزه تا دلی باشه
گلی که خار رو ساقش
نمیذاره گلی باشه
من وعمری نگاه تو
من از تنهایی میمیرم
منو تنها نذار بازم
میام دستاتو میگیرم
میخوام ازنو بسازم من
بیا با من مدارا کن
چشامو روی این دنیا
دوباره با دلت وا کن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: