تاوان

ت نیستیو چشامو من نمیتونم رو هم کنم
درد بزرگیه غمت نمیشه دردو کم کنم
ت نیستی اما فک نکن جاتو میگیره دیگه ای
اول و اخرم تویی واسم عشق همیشه ای
ب احترام خواستنت پاهامو پس نمیکشم
میخوام یه عالم بدونن من از ت دس نمیکشم
تا برنگردی پیش من اروم نمیشینم ی دم
عاشقمو مث همه تاوان عشقو پس میدم
…………………. ………………….
………………… …………………
……………….. …………………
……………….. ………………..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: