کاش می شد

کاش میشد از قفس تن دلو آزاد کنم
کاش میشد بغض سکوت و بشکنم
یک دفه فریاد کنم

بزنم به سیم آخر /غم و از رو ببرم
ازرو دروازه ی خوشبختی دوباره بپرم

چه کنم عشق تو بسته دست وپامو
غم تو داده به دست باد,همه آرزوهامو

آرزوی داشتنت رو دیگه نابود کنم
همه ی خیال با تو بودن ودود کنم

دیگه درد سر نمی خوام همه رو دور میریزم
دیگه حتی یکبارم بهت نمی گم عزیزم

گه کنم عشق تو بسته دست و پامو
غم توداده به دست باد همه آرزوهامو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/91299کپی شد!
727
۶