ازت یه کم گله دارم

میدونم رفتن از پیشم
واست آسون نبود اما
تو آخر رفتی و موندم
توو این کلبه تک و تنها

نه حال پر زدن دارم
نه حال رو زمین موندن
نه حتی کنج این زندون
برای زندگی خوندن

چقد حالم غم انگیزه
چقد این روزا دلگیره
که هرچی خوبه توو دنیا
میزاره از پیشت میره

ازت یه کم گله دارم
یه کم اندازه دنیا
یه کم از هر چی دیروزه
تا هر چی هر شب و فردا

{}
برای رفتنت اما
باید آماده تر بودم
نباید این همه غافل
نباید بی خبر بودم

نباید کلبه عشق و
کوچیک و ساده میساختم
نباید ساده میموندم
نباید ساده میباختم

چقد حالم غم انگیزه
چقد این روزا دلگیره
که هر چی خوبه توو دنیا
میزاره از پیشت میره

ازت یه کم گله دارم
یه کم اندازه دنیا
یه کم از هر چی دیروزه
تا هر چی هر شب و فردا

هادی عبدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: