پری

کاش میشد عشق را فریاد زد
کاش میشد عطر تو بر باد زد
کاش میشد ای پری بی یاد تو
پلک زد، خوابید و پلکی باز زد
چشم تو همچو پری ناز آمده
بی شک ایزد در نگاهت ناز زد
زلف تو تار دل دلگشته گان
خالقت با گیسوانت ساز زد
تیر چشمت عالمی ویران کنان
می رود اما مرا با ناز زد
۱۵-۱-۹۴ ۰۰:۰۰

منبع: www.chelchela.blog.ir

از این نویسنده بیشتر بخوانید: