سوختن از تو

کبریتو روشن کردمو مونده فقط دستات
تا که بسوزونی منو با شعله چشمات

چشمامو بستم تا نبینم سرنوشتم رو
آتیش بزن تا که ببینم این بهشتم رو

چون افتخاره سوختن از تو پس بسوزونم
نترس عزیزم نمیفته گردنت خونم

چون که می ارزه سوختن از تو تا به خاکستر
بازم بسوزون چون که میخوام خاک شم آخر

کیشه تو این بازی هنوزم شاه شطرنجم
ماتم کن ای عشق چون که لذت داره این رنجم

ممنونم از توکه زدی آتیش به این هستیم
باید بگیم با افتخار که دل به هم بستیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: