راه بی پایان

عطر تو روی پیرهنم جاموند

وقتی که دنیامو بغل کردی

حالا من و عطر تو تنهاییم

برگرد و ثابت کن تو هم مردی

 

معنی دلتنگی رو می فهمم

چشم و چراغ خونه ی سردم

با اینکه دوری راه خوبی نیس

این راه بی پایانو طی کردم

 

تقصیر تقدیر محرزه اما

شاید توهم با قصه لج کردی

اونقد تو رو میخوام که میدونم

تو دست خالی بر نمی گردی

 

دارم تقاص چی رو پس میدم

که خنده هات سهم یکی دیگس

این اولین باره که اخلاقت

با من یه خورده سرد و جدی هس

 

عطر تو روی پیرهنم جاموند

وقتی که دنیامو بغل کردی

حالا من و عطر تو تنهاییم

برگرد و ثابت کن تو هم مردی

https://www.academytaraneh.com/9101کپی شد!
680
۷