(به احتمال زیاد)

دارم عوض میشم /// اونم به سرعت باد
گمونم عاشقیه /// به احتمال زیاد

یه بغضه توو سینه م /// به قدرته فریاد
ازش رها میشم /// به احتمال زیاد

یه روز از این روزا /// میام به دیدارت
تو مهربون میشی /// میشم گرفتارت

نگاه زیباتو /// نمیبرم از یاد
اسیر چشماتم /// به احتمال زیاد

به احتمال زیاد /// منو تو ما میشیم
کنار هم از این /// قفس رها میشیم

بیا تو شیرین باش /// منم میشم فرهاد
یه عمر خوشبختیم /// به احتمال زیاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

937
۲۸