چی شد

تو رفتی بی تو این روزا. ته جاده آغازم
تموم زندگیم بودی تموم حس آوازم

چی شد افتادم از چشمات چی شد فراموشم کردی
کجای زندگیت بودم که ترک آغوشم کردی

چقد سخته که تو قلبت ازم هیچ رد پایی نیست
واسه دلگریه های من رو شونه ات دیگه جایی نیست

شدی کابوس شبهایی که قلبم تو قفس گیره
دلم رنگ زمستونه دقیقه هام نفس گیره

از عشقت حتی یک لحظه مگه من امتنا کردم
بگو دلیلشوشاید بدونم اشتباکردم

یه دیواری کشیدی که نمیتونم ازش رد شم
با اینکه داقونم کردی نمیتونم باهات بد شم

تو رفتیو نفهمیدی بری دیونه تر میشم
تو که همیشه میگفتی میمونی تا ابد پیشم

چی شد افتادم از چشمات چی شد فراموشم کردی
کجای زندگیت بودم که ترک آغوشم کردی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/90918کپی شد!
538
۳