میرم خستم

قدم زدن تو این هوای سرد منو دور میکنه از تو
نه انگار کار من نیست تحمل کردن کسی جز تو

تو قهرت سخته اما میگی میرم خستم
از وقتی رفتی من در هارو رو خودم بستم

انقدر اینجا میشینم تا یه روزی برگردی پیشم
باشه تو برگرد ، همونی که میخوای می شم

میشم همونی که میگفتی میخوام باشه تو این دنیام
باشه همیشه تو خواب و رویام باشه همیشه دستاش تو دستام

از این نویسنده بیشتر بخوانید: