میگن دیوارا گوش دارن

پچ پچ خاطرات من
تو کوچه هاى کاغذیم
قدم قدم ترانه شد
تو مرد تو بدون میم

میگن دیوارا گوش دارن
همش خرافاته کرن
داد میزنم اما اونا
حرف دلو نمیخرن

بذار یه بارم که شده
واسه خودم ترانه شم
تکیه بدم به دیوارا
یه حرف بى بهانه شم

همش تو سایه ها دلم
با گفتنت خنک میشه
همش تو باد سرد تو
دلم یه بادکنک میشه

بذار لباى دیوارا
با نفست فوتم کنن
با تو بمیرمم خوشم
بذار که ناکوتم کنن

میگن دیوارا گوش دارن
وقتى نمیشنون کرن
عیبى نداره تو نذار
سایه ها از پیشم برن

پچ پچ این ترانه ها
سایه ى گرم بودنن
بذار که سایه ها باهام
هواتو فریاد بزنن

بذار تو حس کاغذیم
زمزممو داد بزنن
حتى اونایى که تهن
با این ترانه بشکنن

هواى سایتو بریز
حتى به شکل یک شبه
حتى بریز تو جام من
یه قسمت بى سر و ته

میخوام تو آرامش تو
بخوابمو بلند نشم
کنار تو بمیرمم
من از تو دست نمیکشم

بذار هواى دیوارا
نوازشم کنن یه کم
با تو بمیرمم خوشم
من از تو دست نمیکشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

  • سلام مهدی عزیز بند اولت خیلی خوب بود و منو ترغیب کرد که تا آخر کارت رو بخونم حس خوبی داشت بذار هواى دیوارا نوازشم کنن یه کم با تو بمیرمم خوشم من از تو دست نمیکشم امیدوارم سال قشنگی داشته باشی