آقا آره من نه…

آقا آره من نه!ولی خوبا هستن
اونا که عاشقونه به تو دل بستن
اونا که دنیاشون هنوز خوبه
موندن به پای عهدی که بستن

آقا آره من نه!ولی خوبا هستن
از دنیاوآدمکای آهنی خستن
اونایی که چشماشونو جز تو
به روی هرچی دلخوشی بستن

آقا آره من نه!ولی خوبا هستن
ببین چطور دل به دعا بستن
اونایی که جمعه ها با تقویم
سرِ رسیدن تو شرط بستن…

آقا آره من نه!ولی خوبا هستن :(

از این نویسنده بیشتر بخوانید: