یاغی..

چشات که .. ماتم میگیره .. تر میشه ..
شب .. توو دلم میشینه .. باور میشه ..

میشکنه ..این دل ..که توی آسمون ..
ستارهَ شی ..ماهِشی تو مهربون ..!!!

حوصله ی روز و شبو نداری ..
شدی یه یاغی .. شدی یه فراری ..

میخوای بری تا سردی ِ زمستون..
میگم نرو ..داد میزنم که بمون ..

ترانه ی آرزوهاتو دارم ..
واژه به واژه جون به پات میذارم..

اشکاتو فریاد میکنم ..توو صدام ..
پا به پای همه گِله هات .. میام ..

کنار تو میخونم از زندگی..
خوبه با تو .. قمار و بازندگی ..

میخوام برای تو ..برم تا ته ِش..
تا ته ِ برد و باخت و آره نه ِش..

کنار تو هستم اگه بدونی..
فقط میخوام ..میخوام باهام بمونی ..

کنار تو ..خوبه با تو زندگی..
خوبه با تو قمار و بازندگی..

906
۳۸