جهنم + من

سلام دوستان
اینم تقدیم به شما که تاج سرید

امیدوارم متن این ترانه نصیب هیچکدوممون نشه

یه روزی خاکم میکنن زیر ده ها تن خاک
توبرو براش بمیر برو براش بشو هلاک
دورم کفن پیچیدن و دارم عذاب میکشم
لحظه ی خیلی تلخیه ببین نفس نمیکشم
تلقین بالای سرم گریه ی زار مادرم
شیون و زاری دور من به خاطر مردنم
ببین سیاپوشن همه دورو برم میچرخن
میگن محرماش بیان میخوان رومو ببندن

فرشته ها اومدن دارن منو میبرن
من موندم و تاریکیا جهنم شده + من
تو خوشی تا به کی تاروزی که اونم میره
مردم ولی اینو بدون دلم هنوز پیشت گیره
جهنم + من دیگه تکمیله خدا
من اینجاهستم برو دیگه اینجا نیا
سر میدم آواز ار جنون
دلم شده چشمه ی خون
جهنم به اضافه ی من
شده غرقه در شیون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/90662کپی شد!
655
۱