بی نام

سلام به دوستان هم ترانه ای خودم بعد از یمتدت نسبتا طولانی بایه ترانه مزاحم شدم

 

دنیای بی توجای خوبی نیست
شکله یه دخمه س یه زمین سرد
هرلحظه بی توخوده مرگه
بشنوصداموسمت من برگرد
بدجور زمین خوردم ازاین رفتن
بدجور ترک خورد قلبو احساسم
تقدیر من باتو رقم خورده
من هچ کسوجزتونمیشناسم
موندن تواین شهر دیگه ممکن نیست
بعدازتو این من روبه پایانه

ازادمای شهر بیزارم
امروز من حاله کزت توبینوایانه

فرزادبوستانی

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9060کپی شد!
950
۹