بیا با من

دلم با تو اسیر عشق نابِ
غم و غصه کنارت خوابِ خوابِ
بیا و دستاتو با من یکی کن
که دور از تو دل خوش یه سرابِ
بیا با من بیا با من بیا تو
نده دست جدایی از من آتو
دل من با دلت بدجوری جوره
میگن عاشق دلش سنگ صبوره
بیا با من که عشقم نابِ نابِ
دل مجنون برای من کبابِ
بیا لیلی نشو با معرفت باش
دلم تنگه دلم غرق عذابِ

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/90594کپی شد!
221