عجیبه!!!

عجـیـبه ایـن روزا عاشــق نمیـــبینم     عجیــب تر ایـنه که آدم نمیــبینم

وقتی حوا فکر این بوده که ای کاش      یکی دیگه جز آدم بود همراش

.

عجــیـبه دیگه نـه بــا می نه سیگـــار     نـمــیــگیـره دلـم آروم انگــــار

تــمـام پنج گانه ی حواســـم     رفته از دست،گیج کنندست حال و روزم

.

عجیــب تر از همه من بودم انگـــار     همیشه با خودم کم بودم انگــــار

همیشه از اون عشقــی می نوشتــم       که من بودم،خود من بودم انگار

.

عجیــب تر از همه من بودم انگــار     همیشه با خودم کم بودم انگــــار

عجــیبه که عجایب هفت گــانست       فقط هفت تاش خود من بودم انگار

.

https://www.academytaraneh.com/9051کپی شد!
1057
۱۷