کجا اواره هستی

کجا اواره هستی
…………………

توی این ویرونه هایی که روزی بوده شهرم

دیگه کوچه ای نمونده پیدا کنم خونم

تو کجا اواره هستی

من هنوز عاشقت هستم

هرچی گشتم نشانه ای ندیدم

عکسی می بینم که نداره هیچ نشونی ، چشمان قشنگی که نداره هیچ تکونی

توی این ویرونه ها نمیاد صدای سازی

مگه غرش توپی یا صدای وز وز تیری

اگر باغی هم باشه متروکه نداره بلبل و قناری فقظ میاد صدای بوفی

صداهای شومی که یا ناله داره یا سوت خرابی

منم و این تفنگم ملودی های جدیدم

اگر دشمنی ببینم انتقامتو می گیرم

دوست دارم دوباره اینجا خونه ای بسازم

دستم در دستت ببینم

ببینم صورت نازت ، بشنوم صدای سازت

تو کجا اواره هستی

من هنوز عاشقت هستم

چی می شد دوباره صداتو می شنیدم

گونه قشنگتو می بوسیدم

سهیل اروندی/۴/۷/۹۲

https://www.academytaraneh.com/90468کپی شد!
762
۸