عمر

اینجا زندگیمون دست تقدیره * لحظه به لحظه غمگین و دل گیره
عمره سرده رفته بر نمیگرده * منما گرمایی که پره درده
مبتلا ام به نور سیاه هفته * رسیدم به تاریکی ماه رفته
دیدم محبت های سرد خاصی * پر از هدف . بی هیچ احساسی
دیگه از این دنیای ویرونه بریدم * به بدترین حالت از پوچی رسیدم
بیت به بیت با اشک چشم نوشتم * عمری پر از غم . این بود سرنوشتم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: