مادر

تویی معنی عشق ای مادرم
همه شعر و شور و همه باورم
همه عمرتو پای من باختی
تو ویرون شدی تا منو ساختی
میدونم که تو بی صدا میشکنی
میدونم همیشه به فکر منی
منو وقتی دنیا به دست تو داد
همه آرزوهاتو دادی به باد
تو دیدی که پاهای بی حرکتم
سوزوندن منو تو تب حسرتم
وجودم پر از حس پاییز و زرد
سکوت نگاهم غم انگیز و سرد
در آن روز و شب های سرد و کبود
نگاه تو شعر صبوری سرود
نذاشتی یه مرداب تنها بشم
شدی موج قلبم تا دریا بشم
با دستای گرم تو جاری شدم
توو اوج زمستون بهاری شدم
رسیدم به آغازی بی انتها
به دستای پرمهر و سبز خدا
شب تیره بودم تو ماهم شدی
شکستی ولی تکیه گاهم شدی
شدی شعر و شور و همه باورم
توای معنی عشق ای مادرم
تویی همدم و همدل و یاورم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/90312کپی شد!
692
۲