بدونه تو

بدونه تو که زندونه
همین دنیا و من زندونیِ اونم
تو این دنیا نمیتونم
بدونه تو بمونم

بدونه تو همش فکرم
فرار از همین زندونه ناجوره
همش امید من رفتن
درونه یک وجب گوره

نمیتونم بدونه تو
به این دنیای بد وامونده خوش بین شم
نمیتونم
به اون روزای تو آینده خوش بین شم

همش فکرم به این سمته
یجوری تو دل ناز تو جاشم
همش درگیره اینم که
چجوری با تو باشم

دی۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/90220کپی شد!
710
۲