بیدار شو…

چشماتو واکن این که خوابیدی دروغه،
داری کدوم رویا رو از سر می گذرونی،
دستات توو دست کیه که پا نمی شی،
خواب کدوم چشمارو داری می پرونی؟

دنیای کی میشی توو این روزای ابری
که چشمتو روو من که دنیات بوده بستی
چترت رو قسمت می کنی با کی عزیزم
با کی کدوم گوشه ی این برزخ نشستی؟

می خندی و دیوونه می شن مردم شهر
می خندی و سر می رم از عمق وجودم
روی لب کی خنده هاتو جا گذاشتی،
امروز محتاج همون لبخند بودم،

گم می شی توی آدما، از دست می ری،
از دست می ری و منم از هوش می رم،
این بار راهو کج نرو تا فرصتی هست،
این بار واکن چشمتو تا جون بگیرم،

چشماتو واکن این که خوابیدی دروغه،
داری نگاهم میکنی از زیر پلکات،
امروز هم رفت و تو بازم برنگشتی،
چشماتو واکن پای کی می باره اشکات؟

چشماتو واکن این که خوابیدی دروغه،
داری کدوم رویا رو از سر میگذرونی،
دستات توو دست کیه که پا نمی شی؟
خواب کدوم چشمارو داری می پرونی؟

۱۴آذر ۹۱
محسن رمضانی

https://www.academytaraneh.com/9020کپی شد!
953
۲۶