(اغراق زنانه)

نمیخواد بشمری دلتنگیاتو /// آخه غم خوردنم اندازه داره
به این فک کن عزیزت از تو امشب /// تمنای نگاهی تازه داره

پناه درد تنهائیشی اما /// میخواد همراه شادیهاش باشی
تو این ظلمت سرای ناامیدی /// چراغ روشن فرداش باشی

فقط مشکل همینه خوبیاتو /// جلوت نه ..وقتی که تنهاست میگه
تو گفتی بیوفاس صرفا از این رو /// که بله..حس زنها راست میگه!

یه عطر تازه یعنی اینکه میخوام /// برات هر روز عشقم (نو)بمونه
نگفتی حرفهاتو با من اما /// تو شعرات گفتی تا دنیا بدونه

صدای زوزه ی باد خزونی /// از اندوهی که بر دلهاست میگه
تو اما غرق( شک )هات مطمئنی /// که بله..حس زنها راست میگه

بیا فک کن که این آغوش شرقی /// برات گرمای بی اندازه داره
خودت هم باورت شد بس که گفتی /// عزیزت یک عزیز تازه داره۱

تو عشق اولین و آخرینی /// اینو چشما یی که دریاست میگه
یه کم اغراقه اون شعری که گفته /// همیشه حس زنها راست میگه۲
……………………………………………………………………………………
با الهام از ترانه ی (همیشه حس زنها راست میگه)حمیده غفوریان
(۱ و ۲)مصرعهایی از ترانه ی ایشون بود.

(۲۰ اسفند۱۳۹۱)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

694
۲۰