سکوت…

همین که عاشقِ تو ام
جهنمم می شه بهشت
چه روزگارِ محشری
دوسِت دارم ای سرنوشت

توو دنیایِ ما عاشقا
جز عشقِ تو هیشکی نبود
دستاتو محکم می گیرم
روو پُلهای زاینده رود

یه بوسه از لبایِ تو
اکثیرِ جاوِدانیه
همین که دل تورو بخواد
مُعجزه یِ جهانیه

هرشب کنارِ تو میخوام
چشمامو روو هم بذارم
آروم درِ گوشِت بِگم
تا به اید،دوسِت دارم

قصه ی عشقِ ما باید
تووی کتابا ثبت بشه
تا که بدونن آدما
از عشقِ من دلت خوشه

دستاتو محکم می گیرم
روو پُلهای زاینده رود
به حُرمتِ عشقِ ماها
یک دقیقه ، فقط سکوت…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

395
۷