تاوان عشق

تاوان یک شب بودنت یک عمر تنها بودنه
یک شب بودی،حالا این بغض سنگین سهممه
یک عمر میمونم به پات،یک لحظه باورم بکن
یک عمر تنها بودنو با بوسه هات جبران بکن
اون بوسه های آتشین
اون لحن خاص دلنشین
اون حس نابه بودنت
او تو فقط مال منه
من منتظر موندن به رات
من نیمه جون عشقتم
نگذر ازین دیوونگیم
یک امشبو مهمونتم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: