(جغد تنهایی)

شب اومد..جغد تنهایی..نشسته رو لب بوم
نمیسازه منو چیزی به جز یاد تو آروم

چه آسون دل بریدی از تموم خاطراتت
منو این قلبه تنها مونده رو..بردی ز یادت

چه بیرحمانه از احساس این عاشق گذشتی
چه آسون رفتی و دنبال یار تازه گشتی

نمیدونم چرا رفتی..تو گفتی قسمتت بود
نمیدونم..سفر رفتن..گمونم عادتت بود !

گناهم رو بگو آخه مگه از من چی دیدی؟
چی شد این جوری از آغوش گرمم دل بریدی؟

یه روزی روزگاری..عاشقت بودم..نبودم؟
تو این دریای وحشی..قایقت بودم..نبودم؟

به چشمام چلچراغه آسمون..تاریکه تاریک
نباشی..لحظه ی مرگه..دلم نزدیکه نزدیک

……………
(تو این دنیای عاشق کش..که قلبه آدماش سنگه)
(یکی..هر نیمه شب این گوشه با یاده تو دلتنگه)
……………

هنوزم چشم براتم تا که برگردی کنارم
بدون حتی بمیرم هم.. برات باز بیقرارم

نگاهم رو.بخونی یا نخونی دوستت دارم
توو آغوشم..بمونی یا نمونی..دوستت دارم!
…………………………………………………………….
(یک کار قدیمی که بر اساس ملودی نوشته شده بود)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

854
۲۸