بازم بخاری

به تمامی دانش آموزان مدرسه دخترانه روستای «شین‌آباد» شهرستان پیرانشهر

بازم بخاری

دوباره یک کلاس درس
نگاه ها یی به هم دوخته
بخاری گر گرفت و باز
گلهایی پر پر وسوخته

دوباره مادرا گریون
پدرهایی همه حیرون
معلم هاج و واج مونده
نگاهش ابر پر بارون

ببین رو صورته گلها
پراز زخمای آتیشه
تو که مسئولشون بودی
نگو زخما درس میشه

گل تن سوخته ی پرپر
گناهه تو بگو چی بود
چرا باید تو پرپرشی
مقصر آخرش کی بود

چرا اونها که می بینن
همونهایی که مسئولن
چرا از این همه تکرار
بازم درسی نمیگیرن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9002کپی شد!
816
۱۶