سرطان

وقتی نفسم بنده، وقتی دل من گیره
وقتی کسی دستامو، یک لحظه نمی گیره
وقتی زیر بارونم، دستی توی دستم نیست
یعنی توی این دنیا هیچکسی به فکرم نیست

حس سرطان دارم، وقتی تو ازم دوری
شاید تو دلت می خواد، از دست برم اینجوری
از من داری می گیری، احساس جوونیمو
بعد تو چقد خوردم، چوب مهربونیمو

حس می کنمت اما، احساسمو میگیری
واسه کی داری حالا قربون صدقه میری؟
دستامو رها کردی، از دست خودم سیرم
گوشه ی چشام خیسه، ذره ذره می میرم

حس سرطان دارم، وقتی تو ازم دوری
شاید تو دلت می خواد، از دست برم اینجوری
از من داری می گیری، احساس جوونیمو
بعد تو چقد خوردم، چوب مهربونیمو

https://www.academytaraneh.com/89913کپی شد!
845
۸