آی ستاره ها….

آی ستاره ها

مــی دونید برای چی ستــاره ها

توو شبای تیره چشمک می زنن؟

آخــــه عـــاشقِ زمیــنِ روشنـــن

مــــــی خوان از، سیاهیا دل بکنن

بـــــــه زمینـی که پٍُر از سیاهیه

چجوری عاشق و دلبسته شدن؟

شـــــــــایدم ستاره های آسمون

از یه جا بودنشون ، خسته شدن

نمـــی دونن که زمیــــن آدمـــــا

از شبـــای تیره هم، تیره تَـــره

اونی خوشبخته که از روی زمین

بــــــرِه و به آسمـــــونا بپــــــره

آسمون چه روز و شب باشه ولی

پُره از پاکی و از صداقته

تازه اونی آسمونی میشه که

عاشق و صادق و بالیاقته

آی ستاره ها ،ستاره های شب

آی ستاره های تووی آسمون

آدمای رو زمین، داد میزنن

به شما میگن که خوش بحالتون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

506
۲