منو صدا کن

با اون حرفای تکراری بازم منو صدا کن / یه پاره استخونم من فقط به من نگاه کن
هنوز فک می کنم هستی / هنوز خوابت رو میبینم
هنوز چشمام پی راهه / واست دلشوره می گیرم
تو ای زیبا تر از رویا / تو ای آرامش دریا
تو ای لبخند بارونی / به سمت این دل تنها
تو از خورشید روشنتر / تو از مهتاب عاشق تر
تو قلب تک تک ابرا / طلوعی پاک و صادق تر
به اسم تو قسم دادم / همه گل های دنیا رو
که از عطرت جهان پر شه / تو هم گم کردی دریا رو
بذار خورشیدو تو دست / تو ماهو تو چشات داری
همه دنیای من بودی / تو عشقو تو صدات داری
همین واسم بسه یک روز / بمیرم تا که خالی شم
تو چشمامو ببندی تا / همه اشکهام جاری شن
تو با دست خودت هر شب / چشامو رو جهان بستی
ته قصه همین حالاست / تو حتما مال من هستی

https://www.academytaraneh.com/8984کپی شد!
672
۶