فاطمه زهرا (س)

اشفعی لی یا زهرا ،نور عینی یا زهرا
***
دلم گرفته ای خدا ، شبا می ناله بیصدا
زهرای ما تو بستره ، بنت رسول الله چرا
از زخم بیداد زمان ، از تیغ تیز فتنه ها
بگو بگو از درد و غم ، بگو خونینِ دیده ها
اشفعی لی یا زهرا ،نور عینی یا زهرا
***
بگو از بحرِ گفته هات ، چرا سنگینه خندهات
تو خلوتِ راز و نیاز ، می ریزه اشکت رو لبات
مگه علی یادش نبود ، سرمه کشیده رو چشات
جهان شنیده آه تو ، این همه شیعه شد فدات
اشفعی لی یا زهرا ،نور عینی یا زهرا
***
تو محشری تو یاوری ، ای تحفه ی پیغمبری
در این دیار و آخرت ، برای ما تو سروری
کلام ناطق امین ، تو حق و باطل داوری
شهید و همسر شهید ، تو نیک و زیبا مظهری
اشفعی لی یا زهرا ،نور عینی یا زهرا
***
خسته شدم از انتظار ، پروانه ام دور مزار
خدا خدا کی می رسه ، بوسه بر خاکت افتخار
صافِ دلم دیرم چرا ، ای آسمون اشکن نبار
برگِ شکوفه ها نریخت ، منتظر فصل بهار
اشفعی لی یا زهرا ،نور عینی یا زهرا
***
می ترسم از عمر قصیر ، تو خاک و دریا و کویر
خدا کنه زود می رسه ، وعده ی دیدنت بگیر
ستاره بگشا راه وصل ، ای یاور ویار امیر
کعبه و طواف دلم ، تو خاطراتم دلپذیر
اشفعی لی یا زهرا ،نور عینی یا زهرا
***
شاعر اهل بیت :
جاسم ثعلبی (حسانی) ۰۷/۱۱/۱۳۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید: