تشویش

درست وقتی که دلشوره
همه دنیامو میگیره
تو آسوده قدم بردار
واسه تسکین من دیره

منو تنهایی همدستیم
تو با دیوونگی سر کن
پر از تشویشو دلشورم
یکم این حسو باور کن

یروز باید تلافی شه
همه دردای دیروزم
کجارو اشتباه کردم
که هر ثانیه میسوزم

تو سرگرم جدایی باش
هوای عشقو من دارم
دل دریات اگه خشکید
بگو، بی وقفه میبارم

واسه حال بد فردام
بهت هیچ احتیاجی نیس
تو این کابوس اجباری
دلم روشن به ناجی نیس

یه پایان پر از ایهام
واسه این رابطه خوبه
مهم نیس فال فردامون
هر اتفاقی مطلوبه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/89748کپی شد!
790
۵