یک روز عاشقانه

از کوچه ها و شب،تا بوسه ها و ماه
آغوش و گرمِ خواب،لذتِ یک گناه

فردا و بوی یاس،همراه با غرور
تو متن این مسیر،لبخند یک سپور

ظهری که آسمون،میخشه به تنم
اونکه هنوز غمُ،پس میزنه منم

یک عصر با شکوه،موهات تو دست باد
دیوونه میشه شهر،به التهاب میاد

پاییز و حسی که،دنیا باهاش خوشه
با اینکه آسمون،خورسیدُ میکشه

از کوچه ها و شب،تا بوسه ها و ماه
آغوش و گرمِ خواب،لذتِ یک گناه

امید منتظری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

549
۲