آخرین شعر

دنیای این روزام
غرق یه تشویشه
وقتی که تو میری
بدتر از این میشه
میری چرا آسون
از من چرا سردی؟
از راهی که رفتی
ای کاش که برگردی
من با تو آرومو
بی من تو آرومتر
تاریخ احساست
زودی رسید آخر
هرچی که من میگم
میگی نمیمونی
از عشق که میپرسم
میگی نمیدونی
باشه برو ،باشه
باشه برو جونم
این آخرین باره
که از تو میخونم
توو آخرین شعرم
حسی نمیبینم
ساده و بی تصویر
حرفامو میچینم
باشه برو ،باشه
باشه برو جونم
این آخرین باره
که از تو میخونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

1011
۱۲