به انتظار فردا

گرچه خزون عمرم / وقتی است رسیده از راه

اما به انتظارم/ به انتظار فردا

راهی نمونده دیگر/ برای با تو بودن

چشم انتظارتم من/ تو لحظه های آخر

حالا من مسافر/ جز تو یاری ندارم

من موندم و غریبی/ با تو غمی ندارم

بهار می رسه از راه/ وقتی باشی کنارم

دست بذاری تو دستام/ بشی همیشه یارم

روشن می شه دوباره/ آسمون دل من

با نور دیدگانت/ وقتی بشی ستاره

این قلب عاشق من/ چشم انتظار فرداست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: