بیا با من

چقد این روزا دلگیره
چقد احساس غم دارم
چطور این روزا سر شه
با این احساسی که من دارم
با این چشمای اشک الود
که مات عکس دیواره
بیا با من بمون عشقم
که روزام تو رو کم داره
بیا با من بمون عشقم
نذار تنها تر از این شم
نذار تو این دنیــــــــا
اسیر درد و غم شم
بیا با من
که این خونه
بدون تو یه زندونه
که این زندونی بدون تو
چشاش اشکو دلش خونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: