دارم از دست میدم

دارم از دست میدم زندگیمو
داره آیندمو میگیره از من
کسی که عاشق لبخند من بود
داره خندیدنو میگیره از من
نخواستم رد بشه ،دستای سردم
گواهِ مرگ رویاهای من بود
کسی که عاشقش هستم هنوزم
کسی که توی فرداهای من بود
نه میبینه غم توی چشامو
نه حتی بغض تو لحن صدامو
ازم رد میشه و دارم میبینم
همون لحظه هراس لحظه هامو
دارم از دست میدم زندگیمو
داره آیندمو میگیره از من
کسی که عاشق لبخند من بود
داره خندیدنو میگیره از من

از این نویسنده بیشتر بخوانید: