کاری کن

یه کاری بکن بیشتر از اینکه بوده
به دنیای تو زندگیمو ببازم
اگر که قرار باشه سهمم نباشی
ازم قول بگیر با نبودت نسازم

یه حرفی بزت تا میون نگاهم
همه حس و حالم ندونسته روو شه
گره کن رگِ زندگیمو به یادت
که هر لحظه با تو جهانم بجوشه

یه ردی بذار از خودت توی دنیام
که انگاری بی تو نشه و نتونم
کمک کن بدونت نشه زندگی کرد
یه کاری کن عاشق تر از این بمونم

به این فاصله ها بفهمون خیالت
نـمـیـتـونـه پابـنـدِ راه سـفـر شه
کاری کن که تن پوش دلبستگیهام
به آغوشِ امنِ تو وابسته تر شه

مسیر قدمهات اگه سد شه رو من
سر از مرزِ بیراهه ها در میارم
نـگاتـو اگـه از نـگـاهـم بـگـیـری
روی شونه ی غصه ها سر میزارم

اگر که قرار باشه با هم نمونیم
باید لحظه هامو به این غم ببازم
کاری کن بدونت نشه زندگی کرد
ازم قول بگیر با نبودت نسازم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

831
۴۲